Informacija

Garantija

Dėkojame Jums, kad įsigijote Gemega čiužinį. Mums svarbu, kad galėtumėte ne tik gerai išsimiegoti, bet ir  kuo ilgiau naudotis čiužiniu.
1. Garantijos terminai
Kiekviena garantija trunka tiek metų, kiek nurodyta prie prekės ar šioje dalyje, skaičiuojant nuo gaminio įsigijimo dienos. Garantija taikoma tik esant gamybiniam čiužinio užvalkalų, spyruoklių blokų, latekso blokų ar užpildo medžiagų brokui, kuris tiesiogiai sumažina galimybę ar visai neleidžia naudoti gaminio pagal paskirtį. 
1.1. Spyruoklių blokui POCKET/MULTI/JOY suteikiama 5 metų garantija.
1.2. 1.2.Spyruoklių blokui BONNELL suteikiama 2 metų garantija.
1.3. Spyruoklių blokui EPEDA suteikiama 2 metų garantija.
1.4. LATEKSO blokui suteikiama 5 metų garantija.
1.5. Čiužinio UŽVALKALUI suteikiama 1 metų garantija.
1.6. Čiužinio UŽPILDAMS suteikiama 1 metų garantija.
1.7. ČIUŽINĖLIAMS suteikiama 1 metų garantija.
2. Garantijos sąlygos
        2.1. Gaminio garantinis laikotarpis nurodytas www.gemega.lt svetainėje arba prie gaminio.
        2.2. Garantija galioja tik nurodytai prekei ir skaičiuojama nuo gaminio įsigijimo dienos.
        2.3.  Garantija taikoma:
          2.3.1. laikantis  bendrųjų naudojimo taisyklių nurodytų prie gaminio ar www.gemega.lt  svetainėje / informacija / čiužinio priežiūra.
          2.3.2. garantinio kreipimosi metu pateikiamas įsigijimo dokumentas (čekis, sąskaita ar pavedimo kopija)– tai būtina garantinio aptarnavimo sąlyga.
2.5. Garantija netaikoma, išimtys ir atvejai, kuriais netaikoma įsigytai prekei (-ėms) gamintojo ar įstatymo nustatyta prekės garantija:
2.5.1.  Natūraliam prekės susidėvėjimui ir išblukimui.
2.5.2.  Audinio tekstūros ir atspalvio nevienodumui.
2.5.3.  Kuomet prekės naudojamos ne pagal jų paskirtį. Pirkėjui nesilaikant gamintojo rekomendacijų ir gaminį naudojant netinkamai.
2.5.4.  Kuomet prekių laikymo, transportavimo, eksploatavimo sąlygos neatitinka gamintojo ir / ar pardavėjo nustatytų sąlygų.
2.5.5.  Garantinio kreipimosi metu nepateikiamas įsigijimo dokumentas (čekis, sąskaita ar pavedimo kopija) – tai būtina garantinio aptarnavimo sąlyga.
2.5.6. Kai prekė (-ės) pažeidžiamos mechaniškai, yra sugadinamos tyčia ir / ar dėl didelio neatsargumo: pažeidus gaminio konstrukciją, užpildus ar užvalkalą, bandant jį (-juos) ardyti, taisyti ar netinkamai valyti.
2.5.7.  Pasikeitus naudojamo gaminio (-ių) minkštumui. Iki 15% pasikeitęs minkštumas atsiranda dėl fizinių medžiagų savybių ir tai nėra gaminio brokas. Dalinis minkštumo padidėjimas yra leistinas ir tokiais atvejais gamintojas neprivalo pakeisti čiužinio.
2.5.8.  Esant specifiniam čiužiniams naudojamų medžiagų kvapui. Dauguma gaminių gali turėti specifinį kvapą, ypatingai lateksas ir viskoelastinė "memory" medžiaga, tačiau gerai vėdinamose patalpose jis dingsta.
2.5.9.  Čiužiniai yra pagaminti iš minkštų medžiagų ir naudojimo metu didžiausią spaudimą patiriančios vietos gali įdubti. Iki 10% pagrindo aukščio deformacija neturi įtakos čiužinio savybėms.
2.5.10. Po tam tikro laiko čiužiniuose naudojamas putų poliuretanas ar viskoelastinė medžiaga "memory" gali pakeisti atspalvį – tai yra natūralus procesas, dienos šviesa keičia gaminio spalvą. Spalvos pakeitimas neturi įtakos medžiagų savybėms, čiužinio komfortui bei kokybei.
2.5.11.   Metaliniams rėmeliams kurie buvo deformuoti perlenkiant čiužinį transportavimo ar nešimo metu.
3. Gaminys bus nemokamai pakeistas arba pašalinti defektai jei:
      3.1. Įvertinus gaminį nustatysime medžiagų arba darbo broką, struktūrinius defektus, kurie atsirado dėl GAMINTOJO kaltės.
4. Pakeitus gaminį arba pašalinus jo defektus gaminio garantijos laikas nepratęsiamas.
UAB "Gemega" vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles: Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais. Lovos, kušetės, čiužiniai, jų sudedamosios dalys priklauso higienos prekių grupei, pagal šių taisyklių 18 punktą šie gaminiai yra negrąžinami ir nekeičiami.